Buđenje duše – rad s božanskim zrakama

Ovaj dio tečaj prije je bio 3. Stupanj Kvantne rezonance, a sada se može neovisno pohađati.

Na ovom 5-mjesečnom naprednom tečaju, kroz dva dijela, radimo na otvaranju više svijesti, integriranju viših vibracija i frekvencija 5 dimenzije, te na usidravanju i integriranju energija naše duše.

Prvi dio

Serija meditacija/metode rada s dušom:

  • Putovanje na dimenziju duše, susret s dušom, povezivanje i spajanje s dušom, iscjeljivanje s dušom; rad s dušom – iscjeljivanje odnosa
  • Čišćenje duhovnih ugovora
  • Čišćenje duhovnih zavjeta svake čakre
  • Čišćenje karmičkih energija
  • Stanja duše, traume duše; čišćenje tijela duše
  • Aktivacija darova duše
  • Više čakre: 8, 9, 10, 11 i 12 čakra, iscjeljivanje, čišćenje, meditacija
  • Buđenje srčanih centara – Trostruki plamen srca, ulazak u tajnu komoru srca
  • Stupovi i sjedišta uzašašća
  • Rad na svjetlosnom tijelu i aktiviranje multidimenzionalnih aspekata
  • Aktivacija merkabe
  • DRVO života i božanska matrica
  • Aktiviranje Kristove svijesti, razvijanje 6D krila
  • Aktiviranje kristalnog tijela i kristalne mreže
  • Čišćenje ekstenzija duše, restrukturiranje duše
  • Integracija duše, spajanje s 5-dimenzionalnim ja
  • Integracija višeg svjetla i aktivacija prosvjetljenja
  • Rad sa 5D svjetlom
  • Dodatne DNK aktivacije (48 zavojnica, 84 zavojnica)

Drugi dio

Drugi dio naprednog treninga fokusiran je na rad sa zrakama i uzašlim majstorima. Radimo prvo s osnovnih 7 zraka za povezivanje s dušom i utjelovljenje energija duše.

Sedam zraka svjetlosti su aspekti Stvoritelja tj. Izvora svega što jest. To su bazične energije koje obuhvaćaju frekvencijske pojaseve električne energije koja dolazi na Zemlju. Tu električnu energiju zrači sam Izvor svega što jest cijelome svijetu, planetama i svemu što postoji i ta energija diferencira se na 7 različitih zraka ili vrsta energije.

Sedam zraka su atributi i karakteristike Stvoritelja i Izvora svega što jest i predstavlja način kako se njegova energija manifestira na fizičkoj razini. Učimo kako se povezati sa zrakama i Uzašlim majstorima za transformaciju, duhovni rast i usidravanje energija duše.

Svojstva 7 zraka:

  • Prva zraka: Božanska volja i moć
  • Druga zraka: Ljubav i mudrost
  • Treća zraka: Aktivna inteligencija
  • Četvrta zraka: Sklad kroz konflikt
  • Peta zraka: Konkretno znanje i znanost
  • Šesta zraka: Posvećenost, adoracija i idealizam
  • Sedma zraka: Ceremonijalna magija i red

 

Rad sa 7 zraka pomaže nam u integralnom razvoju našega bića; omogućava nam da usidrimo i integriramo energije Izvora, da pročistimo svijest, da se osvještavamo, da razvijemo one energije i kvalitete koje nam nedostaju, da podignemo vibraciju i frekvenciju, uzdignemo svijest u viša stanja i integriramo u sebe svijetlo i energiju Izvora.

Svaka osoba ima svojih 6 zraka i sastoji se od kombinacije tih zraka; svatko ima svoju zraku fizičkog tijela, zraku emocionalnog tijela, zraku mentalnog tijela, zraku osobnosti, zraku duše i zraku monade – te je tako jedinstven spoj i kombinacija različitih energetskih zračenja

Svaka zraka ima svoju boju, a također i tzv. Lorda, Čohana ili Uzašlog majstora koji upravlja tom zrakom i koji pomaže u njezinoj integraciji. Svaka zraka ima svoje niže i više aspekte tj. može se manifestirati kao mane i loše kvalitete, neki nedostatak ili kao negativna energija ili pak kao viši aspekt tj. pozitivne kvalitete i pozitivne energije koje nam služe u životu. Rad sa zrakama pomaže nam da očistimo niže kvalitete iz svoje osobnosti i duše i da integriramo više kvalitete i višu svijest. Kada smo absorbirali dovoljno viših aspekta i atributa Sedam zraka u svoju esenciju, postižemo samo-majstorstvo.

Učenje o radu sa zrakama pomaže vam:

  • da naučite svrhu svoje duše i spoznate vašu božansku misiju
  • da naučite više o svojim slabostima i jakim stranama iz duhovne perspektive
  • da ostvarite i živite svoj puni energetski potencijal
  • da integrirate viša stanja svijesti i spoznate koju vrstu energije nosi vaša duša i vaša monada
  • da se u potpunosti povežete s atributima i aspektima Izvora tj. Stvoritelja i integrirate cijeli spektar božanskih energija Izvora
  • da prijeđete na sljedeću fazu vašeg duhovnog i energetskog rasta
  • za balansiranje, harmoniziranje, jačanje i iscjeljivanje

Naučit ćete:

  • Kako raditi s prvih 7 zraka, te kako odrediti i procijeniti koje su vaše zrake (fizičkog tijela, osobnosti, duše, monade itd.)
  • Kako se ispuniti onim energijama koje vam nedostaju u životu, npr. osobna moć, više ljubavi, osjećaj svrhe i usmjerenja, visoka razina energije i sl.
  • Kako pročišćavati niže aspekte/kvalitete ili negativne energije
  • Kako integrirati više različitih energija kako biste postali cjeloviti
  • Kako bolje razumijeti i utrti svoj duhovni put
  • Mnoge druge korisne načine kako raditi sa zrakama

 

Po završetku ovog 5-mjesečnog ciklusa, postoji i nastavak tečaja za rad s višim zrakama od 8 – 12 za integraciju duše.

Više informacija – uskoro!