Čitanje putovanja duše

Čini li vam se vaš život i put zamršen, a izazovi s kojima se susrećete snažni i nejasni? Ako niste sigurni kojim putem ići, na čemu raditi i koje lekcije zaista morate svladati kako biste napredovali u životu, ovo čitanje može Vam razjasniti mnoge vaše životne dileme.

Čitanje se obavlja dijelom intuitivno, dijelom iz Akaša zapisa, a dijelom iz natalne karte, pa je za ovo očitanje obavezno potreban i datum, mjesto i sat rođenja.

Na ovom očitanju, saznat ćete:

  • Grupa duše u koju spadate (soul group)
  • Koliko ste usklađeni sa svojom dušom
  • Koja je esencija vaše duše i primarni tip energije vaše duše
  • Arhetipove koje utjelovljujete
  • Karmičke jake i slabe strane
  • Koje tendencije biste trebali otpustiti, a koje razvijati
  • Koje tendencije razvijati da se uskladite s vašom najvišom svrhom
  • U kojem području života vaša duša raste, te tip duhovnog treninga kojeg je vaša duša odabrala
  • Anđeosko područje iz kojeg potječe vaša duša
  • Koje polaritete trebate integrirati
  • Koje su potrebe vaše duše: temeljni strahovi, temeljne želje, temeljna motivacija i temeljna moć
  • Životna svrha i životne lekcije iz perspektive vaše duše

Ova seansa odvija se u 2 dijela tj. dvosatnu pripremu seanse i očitanja gore navedenih parametara, te seansu na Zoomu u trajanju od 90 minuta. Cijena: 120 €

Za  prijavu, molim javite se mailom na: multidimenzija@gmail.com